Как да подобрим шансовете си за одобрение при кандидатстване за бърз заем

Как да подобрим шансовете си за одобрение за експресен заем?

Все по-често сме изправени пред сериозни финансови затруднения и ни се налага да търсим пари на заем, посредством т.нар. бързи заеми.

За разлика от банките, кредитните компании са доста по-склонни да ни отпуснат такива и това не бива да бъде пропускано с лека ръка от всеки, които се нуждае от бърз кредит.

Ето няколко препоръки, които се надяваме да ви помогнат да се справите с неотложните финансови затруднения, пред които вероятно сте изправени:

  • Ако след като сте подали своето заявление за експресен кредит пред една кредитна компания, но сте били отхвърлени като ненадеждни, то не се отчайвайте, защото винаги можете да кандидатствате пред една от другите 200 лицензирани компании за отпускане на пари на заем на граждани.
  • В случай, че по-горното твърдение е характерно за вашия случай, то кандидатстването за бърз заем онлайн е доста по-удобно, отколкото, ако трябва да обикаляте физическите офиси на всяка компания. През интернет можете да пуснете заявления до няколко компании и след като бъдете одобрен сами да изберете най-подходящия вариант за вас.
  • Ако пък имате лоша кредитна история, която възпрепятства получаването на бърз заем от кредитна компания можете да помолите своите родители, деца или съпруга/та си да направят това вместо вас. По този начин ще можете да си осигурите нужните средства дори да имате проблемно кредитно досие.
  • Каквото и да става не използвайте услугите на незаконни лихвари, защото те могат да се опитат да злоупотребят с вашето доверие и в последствие да си навлечете редица проблеми заради предоставения ви бърз заем.
  • Винаги е вариант да се консултирате със служители на избраната кредитна компания и да ги попитате защо не ви е отпуснат желания бърз заем. Така дори да нямате успех пред тях ще можете да се възползвате от тази информация при кандидатстване за пари на заем пред друга кредитна институция.