Кредит от Овергаз Капитал АД

Описание

Кредит от Овергаз?

Овергаз Капитал АД започва дейността си през 2006 година, като основния предмет на дейност е предлагането на финансови услуги. Три години по-късно БНБ вписва дружеството в регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Овергаз Капитал АД предоставя overgas kapitalпотребителски кредити за покриване на текущи нужди, газифициране на битови абонати и други финансови услуги.

Мисия на Овергаз Капитал

Мисията на Овергаз Капитал АД е да осигури на своите клиенти финансови услуги „на едно гише”, като отговаря най-пълно и точно на нуждите им от бързи и гъвкави кредити за текущи нужди. Основната цел на Овергаз Капитал АД е да предлага широка гама финансови услуги, които покриват нови пазарни ниши и отговарят най-пълно на нуждите на клиентите от нови финансови продукти и услуги, а също така и осигуряването на целево финансиране за стоките и услугите на нашите партньори. Друга важна цел на дружеството е да улеснява дейността на дружествата в системата на Овергаз и фирмите подизпълнители, като финансира операциите им по продажба на газово оборудване на крайни клиенти, както и всички етапи от процеса на газификация.

Към кого са насочени услугите на Овергаз?

Целевата група на Овергаз Капитал АД към момента включва: битовите абонати на Овергаз и дъщерните газоразпределителни дружества; индивидуални клиенти, клиенти на фирми – партньори от различни сфери, с които Овергаз Капитал има подписани споразумения за сътрудничество; индивидуални клиенти, нуждаещи се от финансиране за текущи нужди. Юридическите лица, клиенти на търговските партньори на Овергаз Капитал АД, бизнес стратегията на дружеството определя като нова целева група.

Удовлетвореността на клиентите, работата в екип, проактивността , гъвкавостта и ефективността са корпоративните ценности за Овергаз Капитал АД.

А за свои конкурентни предимства дружеството Овергаз Капитал счита:

  1. изгодни финансови условия – нисък годишен процент на разходите;
  2. отговор до 24 часа от подаване на документите в демо центъра на ОВЕРГАЗ;
  3. без такса за предсрочно погасяване на кредита;
  4. предлагане на иновативни продукти, които съответстват на нуждите на клиентите,

Ако се нуждаете от финансиране на закупуваното газово оборудване или на Вашите текущи нужди, е необходимо единствено да посетите някой от демонстрационните центрове на Овергаз или някой от офисите на партньорите на дружеството.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Кредит от Овергаз Капитал АД“